Cosucra

Belgisk produsent av sikori- og erteprodukter:
Inulin og oligofructose fra sikorirot
Fiber, stivelse og protein fra erter

http://www.cosucra.com/